logo

Zavrni Rukave!

Kako kad ne nosim majicu?

NATJEČAJ ZA NAJLAKŠI POSAO U HRVATSKOJ

POWERED BY HUAWEI

PRAVILA NATJEČAJA ZA POSAO „ZAVRNI RUKAVE“ (u daljem tekstu: “Pravila”)

1. NAZIV, SJEDIŠTE I DRUGI VAŽNI PODACI VEZANI ZA ORGANIZATORA NATJEČAJA ZA POSAO

Naša ideja doo, Damira Tomljanovića Gavrana 7, Zagreb, OIB:18299686975 i MB:04713303 (u daljnjem tekstu “Organizator” ili “Naša ideja”)..

2. NAZIV, VRIJEME TRAJANJA I SVRHA NATJEČAJA

Natječaj za posao se organizira pod nazivom “Zavrni rukave” (u daljnjem tekstu “Natječaj”), a organiziran je na web stranici koja se nalazi na domeni www.zavrnirukave.com (u daljnjem tekstu “web stranica”). U svrhu pronalaska zaposlenika, Organizator ovim putem javno objavljuje natječaj za posao te uvjete koje bi prijavljeni kandidat trebao zadovoljavati.

Sudjelovanjem u ovom natječaju, sudionici prihvaćaju obaveze i zaduženja definirana ovim pravilnikom te naknadno Ugovorom o radu koji će radnik potpisati s poslodavcem Naša ideja.

Natječaj za zapošljavanje se otvara 8. svibnja 2019. godine, a završava 26. svibnja 2019. godine u ponoć, odnosno zaključno s tim danom.

3. MJESTO ORGANIZIRANJA NATJEČAJA

Natječaj se organizira na području Republike Hrvatske.

4. OPIS NATJEČAJA ZA POSAO I UVJETI SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u natječaju za posao imaju sve punoljetne osobe, a opis posla uključuje sljedeće:

- planiranje i snimanje sadržaja za društvene mreže izravno s plaže (npr. livestream, fotografiranje mobitelom);

- aktivnost na društvenim mrežama uz pomoć tima profesionalaca zaduženih za Social media strategiju za Zrće plažu, osobito na Instagramu;

- posredovanje u komunikaciji između Agencije, Klijenta te posjetitelja plaže u svrhu kreiranja raznovrsnog sadržaja;

- obilaženje i pokrivanje raznih događanja, festivala i drugih aktivnosti na plaži te

- boravak na plaži tijekom cijele ljetne sezone, odnosno minimalno 3 mjeseca.

Uvjeti:

- SSS

- vrhunsko poznavanje i aktivno korištenje društvenih mreža, osobito Instagrama;

- izvrsno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika u govoru i pismu, kao i visok stupanj pismenosti;

- spremnost na fleksibilno radno vrijeme

- proaktivnost, odgovornost u izvršavanju zadataka;

- motiviranost, kreativnost, pouzdanost te

- sposobnost prilagodbe različitim radnim zadacima koji se tiču navedenih poslovnih aktivnosti.

Da bi sudjelovali u natječaju za posao, kandidati trebaju posjetiti stranicu www.zavrnirukave.com te ispuniti formu koja od njih zahtjeva ime i prezime, naziv Instagram profila te poveznicu na kojoj je moguće preuzeti životopis i motivacijsko pismo prijavljenog kandidata, a prijave koje neće uključivati sve navedeno neće biti uzete u razmatranje. Sve prijave automatski se šalju na e-mail adresu zavrnirukave@gmail.com, kojoj imaju pristup poslovni subjekti navedeni u tč. 5. ovih Pravila.

Osobni podaci sadržani u prijavama koje kandidati pošalju klijentu čuvat će se tijekom trajanja Natječaja za posao te biti obrisani nakon što Natječaj završi, odnosno nakon odabira kandidata u selekcijskom procesu. Također, nakon završetka Natječaja bit će obrian i e-mail račun zavrnirukave@gmail.com.

Odabrani kandidat potpisat će s poslodavcem Naša ideja Ugovor o radu na 3 mjeseca, uz mogućnost stalnog zaposlenja nakon isteka tog perioda. Za obavljeni posao kandidat će dobivati mjesečni iznos plaće u iznosu od minimalno 1.000,00 EUR, odnosno iznos u kunskoj protuvrijednosti na dan potpisivanja Ugovora o radu.

U radnom odnosu poslodavac i radnik dužni su pridržavati se odredbi Zakona o radu, a sklapanje, valjanost, prestanak ili druga pitanja bit će detaljno definirana Ugovorom o radu.

5. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Organizator, odnosno treća strana angažirana od strane Organizatora ovog natječaja će osobne podatke sudionika koristiti isključivo radi ispunjenja svojih obaveza i ciljeva organizacije ovog Natječaja, a u druge svrhe ih neće koristiti.

Tijekom održavanja ovog natječaja podacima će imati pristup poslodavac “Naša ideja” te agencija “Pioniri communications“ d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 45a, MB: 20792531, odnosno njezino Predstavništvo sa sjedištem u Zagrebu, tvrtka “Béton Brut” doo, Kumičićeva 8, Zagreb, OIB: 01998418635, MB: 04719646 (dalje: “Predstavništvo u Zagrebu”). Izabrani kandidat pristaje na to da Organizator na svojim društvenim mrežama (poput Facebooka i Instagrama) objavi njegovo ime i prezime.

Sudjelovanjem na Natječaju, podrazumijeva se da je sudionik dao sljedeću izjavu u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka:

“Suglasan/suglasna sam i dajem ovlaštenje Organizatoru Natječaja da moju fotografiju i moje podatke, koje sam dostavio/dostavila na Natječaj, kao i moje podatke koji se u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka smatraju osobnim podacima, može koristiti samo u svrhu i za potrebe provođenja Natječaja i objavljivanja odabranog kandidata, za vrijeme trajanja Natječaja i do završetka selekcijskog procesa, a u druge svrhe ih ne može koristiti.“

5.1. RUKOVODITELJ OSOBNIH PODATAKA

“Naša ideja doo”, Damira Tomljanovića Gavrana 7, Zagreb, OIB:18299686975 i MB: 04713303. Pristup podacima o sudionicima ima i agencija „Pioniri communications“ d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 45a, MB:20792531, koja pruža usluge Organizatoru iz oblasti digitalnog marketinga, odnosno njezino Predstavništvo u Zagrebu.

5.2. OSOBNA PRAVA (prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka)

“Pravo na obavještenje o obradi podataka - sudionik ima pravo da zahtjeva da ga rukovoditelj istinito i potpuno obavijesti o tome:

- obrađuje li rukovoditelj podatke o njemu i koju radnju obrade obavlja;

- koje podatke obrađuje o njemu;

- od koga su prikupljeni podaci o njemu, tj. tko je izvor podataka;

- u koje svrhe obrađuje podatke o njemu;

- po kojoj pravnoj osnovi obrađuje podatke o njemu;

- u kojim zbirkama podataka se nalaze podaci o njemu;

- tko su korisnici podataka o njemu;

- koje podatke, odnosno koje vrste podataka o njemu koriste;

- u koje svrhe se koriste podaci o njemu;

- po kojoj pravnoj osnovi koristi podatke o njemu;

- kome se podaci prenose;

- koji podaci se prenose;

- u koje svrhe se podaci prenose;

- po kojoj pravnoj osnovi se podaci prenose;

- u kojem vremenskom periodu se podaci obrađuju

6. NAČIN I POSTUPAK SELEKCIJSKOG PROCESA I ODABIRA KANDIDATA

Kandidate koji zadovolje uvjete te podnesu potpunu prijavu Organizator će kontaktirati te uvrstiti u uži selekcijski postupak, a o kojem će biti obaviješteni e-mailom.

Kanidati koji neće zadovoljiti kriterije također će biti obaviješteni e-mailom.

7. ŽALBE I REKLAMACIJE

Sve žalbe i reklamacije povodom Natječaja rješava Organizator. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da će ih u što kraćem roku ukloniti te o tome obavijestiti sudionike.

8. DISKVALIFIKACIJA IZ NATJEČAJA ZA POSAO

Sudionik je odgovoran za točnost informacija te se neće uzimati u obzir prijave sudionika koji se prijavljuju pod nadimcima, nepotpunim imenom i prezimenom, ali i lažnim profilima.

9. AUTORSKA PRAVA I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Pristupanjem natječaju, smatrat će se da je sudionik dao sljedeću izjavu:

"Tijekom obavljanja posla definiranog Ugovorom o radu s poslodavcem Naša ideja, potvrđujem da će cjelokupan multimedijalni sadržaj koji ću snimiti biti u vlasništvu poslodavca, odnosno da tvrtka “Naša ideja” ima isključiva autorska prava na njega."

Samim time, zabranjena je izmjena, kopiranje, preprodaja, odnosno bilo kakva reprodukcija snimljenog multimedijalnog sadržaja trećoj strani bez pisane suglasnosti vlasnika prava. Protupravno korištenje može povući za sobom pravne posljedice, koje proizlaze iz propisa definiranih Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

10. PRAVILA I NJIHOVE IZMJENE

Organizator zadržava pravo da dopuni ili izmjeni ove uvjete, odnosno sam Natječaj i da o tome na pravovremen i pogodan način obavijesti sudionike putem objava na web stranici www.zavrnirukave.com.

Ako se u vezi s Natječajem pojave neka pitanja ili problemi, dodatne informacije se mogu dobiti na e-mail adresi: zavrnirukave@gmail.com.

11. RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog konkursa nadležan je sud u Zagrebu.

OSTALO

Natječaj se ne odvija u organizaciji ili realizaciji društvene mreže Instagram koja ne sudjeluje ni kao sponzor, ni kao administrator. Informacije osigurane od strane sudionika Organizator koristi isključivo radi stupanja u kontakt u vezi s provedbom selekcijskog procesa i traženja zaposlenika, trećem licu koje nije navedeno u ovom dokumentu ih ne dijeli, a podatke ne arhivira.

U Zagrebu, 6. svibnja 2019.

Naša ideja doo